Jump to content
URDU FUN CLUB

sulehriawais

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

16

About sulehriawais

  • Rank
    In Active Members
  1. بھائی میں بھی چاÛتا ÛÙˆÚº اآپ Ú©ÛŒ اس Ùیملی کا ممبر بننا امید ÛÛ’ Û Ø§Ø¢Ù¾ Ø­ÙˆØµÙ„Û Ø§Ùزائی کر Ú©Û Ø´Ú©Ø±ÛŒÛ Ú©Ø§ موقع دیں Ú¯Û’Û” میں Ú©Ú†Ú¾ Ú©Ûاین بھی بھیجا کروں گا جو Ú©Û Ø§Ù…ÛŒØ¯ کروں گا Ú©Û Ø¢Ù¾ Ú©Ùˆ پسند آیاکریں Ú¯ÛŒ والسلام اویس
×